РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ЗАХИСНИК
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Фунгіцид контактно-системної дії проти широкого спектру хвороб рослин.

 

Діюча речовина. Тіофанат-метил, 500 г/л.

Препаративна форма. Концентрат суспензії.

Хімічна група. Похідні тіуредобензолів.

Сумісність. Сумісний майже з усіма інсектицидами, акарицидами та багатьма іншими засобами захисту рослин, окрім лужних. В кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

 

Механізм дії. Контактно-системний фунгіцид захисної та терапевтичної дії. Діюча речовина сорбується надземними вегетативними органами рослин. Поширюється по судинній системі акропетально (знизу вгору), блокуючи при цьому розвиток патогенів.

Спектр дії. Оїдіум, гниль плодів, борошниста роса, сіра гниль, парша, кучерявість листя, септоріоз, іржа бура, кореневі гнилі, церкоспороз.

 

Культура

 

Норма витрати

препарату, л/га

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Строк очікування

врожаю, діб

Максим.

кратність обробок

Виноград

 

2,0

 

Оїдіум, гниль сіра

 

Обприскування в період вегетації

 

30

 

3

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Пшениця

 

1,4

 

Борошниста роса, септоріоз, іржа бура, кореневі гнилі фузаріозна та церкоспорельозна

 

Обприскування у фазі кущіння та на початку колосіння

 

20

 

2

 

Ячмінь (ярий, озимий)

 

1,4 - 1,6

 

Борошниста роса, гельмінтоспоріоз

 

Обприскування в період вегетації

 

Буряк цукровий

 

0,8 - 1,0

 

Борошниста роса, церкоспороз

 

3

 

Яблуня,

груша

1,4 - 2,7

 

Борошниста роса, парша, моніліоз, кучерявість листя

 

Персик

 

3,9

 

30

 

1

 

 

Максимальна кількість обробок — 3. Період очікування до збору врожаю – 30 діб.

Норма витрати робочого розчину. Багаторічні насадження – 800 - 1000 л/га, польові культури – 200 - 300 л/га. Обприскування необхідно проводити профілактично, для попередження появи захворювань або при наявності перших ознак ураження.

 

Своєчасність проведення захисних заходів, висока якість проведення технологій внесення препарату, сприятливі погодні умови (відсутність атмосферних опадів, значної роси, температура повітря від +15 до 25 °С).

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний). Строк виходу людей для проведення механізованих робіт – 3 доби,  для ручних робіт – 7 діб.

 

Унікально поєднує профілактичні, лікувальні та вико-рінюючі властивості;

характеризується швидкою і водночас подовженою стабільною захисною дією (понад 3 тижні);

контролює одночасно широкий комплекс хвороб рослин;

швидкий «стоп-ефект» - зупиняє розвиток хвороби зразу після обробки;

завдяки подовженому ефекту дії досягається значна економія коштів.

 

Упаковка. 5 л.

 

Фунгицид контактно-системного действия против широкого спектра болезней растений.

 

Действующее вещество. Тиофанат-метил, 500 г / л.

Форма препарата. Концентрат суспензии.

Химическая группа. Производные тиуредобензолив.

Совместимость. Совместим почти со всеми инсектицидами, акарицидами и многими другими средствами защиты растений, кроме щелочных. В каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

 

Механизм действия. Контактно-системный фунгицид защитного и терапевтического действия. Действующее вещество сорбируется надземными вегетативными органами растений. Распространяется по сосудистой системе акропетально (снизу вверх), блокируя при этом развитие патогенов.

Спектр действия. оидиуму, гниль плодов, мучнистая роса, серая гниль, парша, кучерявость листья, септориоз, ржавчина бурая, корневые гнили, церкоспороз.

 

Культура

 

Норма расхода

препарата, л / га

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Срок ожидания

урожая, суток

Максим.

кратность обработок

Виноград

 

2,0

 

Оидиуму, гниль серая

 

Опрыскивание в период вегетации

 

30

 

3

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Пшеница

 

1,4

 

Мучнистая роса, септориоз, ржавчина бурая, корневые гнили фузариозная и церкоспорельозна

 

Опрыскивание в фазе кущения и в начале колошения

 

20

 

2

 

Ячмень (яровой, озимый)

 

1,4 - 1,6

 

Мучнистая роса, гельминтоспориоз

 

Опрыскивание в период вегетации

 

Свекла сахарная

 

0,8 - 1,0

 

Мучнистая роса, церкоспороз

 

3

 

Яблоня,

груша

1,4 - 2,7

 

Мучнистая роса, парша, монилиоз, кучерявость листьев

 

Персик

 

3,9

 

30

 

1

 

 

Максимальное количество обработок - 3. Период ожидания до сбора урожая - 30 суток.

Норма расхода рабочего раствора. Многолетние насаждения - 800 - 1000 л / га, полевые культуры - 200 - 300 л / га. Опрыскивание следует проводить профилактически, для предотвращения появления заболеваний или при наличии первых признаков поражения.

 

Своевременность проведения защитных мероприятий, высокое качество проведения технологий внесения препарата, благоприятные погодные условия (отсутствие атмосферных осадков, значительная росы, температура воздуха от +15 до 25 ° С ).

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен). Срок выхода людей для проведения механизированных работ - 3 суток,   для ручных работ - 7 суток.

 

Уникально сочетает профилактические, лечебные и ис-ринюючи свойства;

характеризуется быстрой и одновременно удлиненной стабильной защитным действием (свыше 3 недели);

контролирует одновременно широкий комплекс болезней растений;

быстрый «стоп-эффект» - останавливает развитие болезни сразу после обработки;

благодаря удлиненному эффекта действия достигается значительная экономия средств.

 

Упаковка. 5 л.