РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ТОП ЕФЕКТ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Фунгіцид контактно-системної дії для боротьби з хворобами зернових культур.

 

Діюча речовина. Флутриафол, 250 г/л.

Препаративна форма. Концентрат суспензії.

Хімічна група. Похідні триазолів.

Сумісність. Сумісний з більшістю препаратів, окрім лужних. Однак, в кожному окремому випадку необхідно перевірити препарати на сумісність.

 

Механізм дії. Контактно-системний фунгіцид з лікувальною та захисною діями. Флутриафол поглинається листовою поверхнею культури та переноситься по рослині через променево-волокнисті пучки. Діє як інгібітор біосинтезу поживних речовин шкідливих видів грибів, що призводить до руйнування клітинних мембран збудників хвороб та зупинки їх розвитку.

Спектр дії. Борошниста роса, іржа (бура, жовта, стеблова), септоріоз, плямистості, церкоспороз.

Культура

 

Норма витрати

препарату, л/га

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Максим.

кратність

обробок

Пшениця

(яра та озима)

0,5

 

Борошниста роса, іржа (бура, жовта, стеблова), септоріоз

 

Обприскування

в період вегетації

2

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Буряки цукрові

 

0,25

 

Борошниста роса, церкоспороз

 

Обприскування

в період вегетації

2

 

Виноград

 

0,1

 

Оїдіум

 

Яблуня

 

0,15

 

Борошниста роса, парша

 

 

Максимальна кількість обробок — 2. Період очікування до збору врожаю – 30 діб.

Норма витрати робочого розчину. На польових культурах – 200 - 300 л/га, у садах і на виноградниках – 600 - 800 л/га. Обприскування фунгіцидом доцільно починати при появі перших ознак хвороби. Повторні обробки проводять за умов високого рівня  ураженості рослин хворобами та сприятливих для їх розвитку гідротермічних умов. Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 5 м/с.

 

Своєчасність проведення захисних заходів, висока якість проведення технологій внесення препарату, сприятливі погодні умови (відсутність атмосферних опадів, значної роси, температура повітря  від +14 до +24 °С).

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).

Строки виходу людей для проведення механізованих робіт – 3 доби, ручних – встановлювати не потрібно.

 

Має лікувальну та антиспоруляційну дії;

пригнічує активні постінфекційні стадії розвитку грибів, попереджує спороутворення;

забезпечує захист необроблених частин рослин та нового приросту;

проявляє тривалу захисну дію.

 

Упаковка. 5 л.

 
 

Фунгицид контактно-системного действия для борьбы с болезнями зерновых культур.

 

Действующее вещество. Флутриафол, 250 г / л.

Форма препарата. Концентрат суспензии.

Химическая группа. Производные триазоло.

Совместимость. Совместим с большинством препаратов, кроме щелочных. Однако в каждом отдельном случае необходимо проверить препараты на совместимость.

 

Механизм действия. Контактно-системный фунгицид с лечебной и защитной действиями. Флутриафол поглощается листовой поверхностью культуры и переносится по растению через лучево-волокнистые пучки. Действует как ингибитор биосинтеза питательных веществ вредных видов грибов, что приводит к разрушению клеточных мембран возбудителей болезней и остановки их развития.

Спектр действия. Мучнистая роса, ржавчина (бурая, желтая, стеблевая), септориоз, пятнистости, церкоспороз.

Культура

 

Норма расхода

препарата, л / га

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Максим.

кратность

обработок

Пшеница

(Яровая и озимая)

0,5

 

Мучнистая роса, ржавчина (бурая, желтая, стеблевая), септориоз

 

Опрыскивание

в период вегетации

2

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Сахарная свекла

 

0,25

 

Мучнистая роса, церкоспороз

 

Опрыскивание

в период вегетации

2

 

Виноград

 

0,1

 

Оидиум

 

Яблоня

 

0,15

 

Мучнистая роса, парша

 

 

Максимальное количество обработок - 2. Период ожидания до сбора урожая - 30 суток.

Норма расхода рабочего раствора. На полевых культурах - 200 - 300 л / га, в садах и на виноградниках - 600 - 800 л / га. Опрыскивание фунгицидом целесообразно начинать при появлении первых признаков болезни. Повторные обработки проводят в условиях высокого уровня  пораженности растений болезнями и благоприятных для их развития гидротермических условий. Опрыскивание необходимо проводить при скорости ветра не более 5 м / с.

 

Своевременность проведения защитных мероприятий, высокое качество проведения технологий внесения препарата, благоприятные погодные условия (отсутствие атмосферных осадков, значительная росы, температура воздуха   от +14 до +24 ° С).

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен).

Сроки выхода людей для проведения механизированных работ - 3 суток, ручных устанавливать не нужно.

 

Имеет лечебное и антиспоруляцийну действия;

подавляет активные постинфекционной стадии развития грибов, предупреждает спорообразования;

обеспечивает защиту необработанных частей растений и нового прироста;

проявляет длительную защитное действие.

 

Упаковка. 5 л.