РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ТІ РЕКС
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Комбінований системний фунгіцид захисної та лікувальної дії для боротьби з хворобами зернових культур.

 

Діюча речовина. Пропіконазол, 150 г/л + тріадимефон, 150 г/л.

Препаративна форма. Концентрат емульсії.

Хімічна група. Похідні триазолів.

Сумісність. Сумісний з речовинами нейтральної реакції, проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

 

Механізм дії. Системна дія. Механізм дії препарату полягає в інгібуванні біосинтезу поживних речовин патогену, збільшенні інтенсивності фотосинтезу у листках культурних рослин. Пригнічення збудника відбувається з моменту проникнення діючих речовин препарату у тканини рослини-живителя.

Спектр дії. Борошниста роса, іржа, плямистості, септоріоз.

Культура

 

Норма

витрати

препарату, л/га

Хвороба

 

Строк очікування

врожаю, діб

Максим.

кратність обробок

Пшениця (яра та озима)

 

0,5

 

Борошниста роса, іржа бура

 

30

 

2

 

0,7

 

Іржа (жовта, стеблова), септоріоз

 

30

 

2

 

Ячмінь (ярий та озимий)

 

0,5

 

Плямистість (сітчаста, темно-бура, смугас-та, облямівкова), борошниста роса, іржа

 

30

 

1

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Буряки цукрові

 

0,5

 

Борошниста роса, іржа, церкоспороз

 

20

 

3

 

Максимальна кількість обробок — 1-3. Період очікування до збору врожаю – див. таблицю.

Норма витрати робочого розчину 200 - 300 л/га. Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороби. Обприскування проводять свіжоприготовленим розчином в суху погоду при швидкості вітру не більше 5 м/с, краще в ранковий (до 10 години) або вечірній час (18 - 21 го-дини), не допускаючи зносу препарату на сусідні культури.

 

Важливими факторами для ефективної дії препарату є якість покриття під час обприскування (достатнє змочування всієї поверхні листя без стікання робочого розчину з обробленої поверхні) та оптимальне поєднання гідротермічних умов навколишнього середовища.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).

Строк виходу людей для проведення механізованих робіт – 3 доби, для ручних робіт – встановлювати не потрібно.

 

Контролює широкий спектр хвороб рослин;

має захисну та лікувальну дії, що носять довготривалий характер;

є безпечним для культури;

не токсичний для людей, домашніх тварин, безпечний для довкілля;

економічність та рентабельність при застосуванні.

 

Упаковка. 5 л.

 

Комбинированный системный фунгицид защитного и лечебного действия для борьбы с болезнями зерновых культур.

 

Действующее вещество. Пропиконазол, 150 г / л + триадимефон, 150 г / л.

Форма препарата. Концентрат эмульсии.

Химическая группа. Производные триазоло.

Совместимость. Совместим с веществами нейтральной реакции, однако в каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

 

Механизм действия Системное действие. Механизм действия препарата заключается в ингибировании биосинтеза питательных веществ патогена, увеличении интенсивности фотосинтеза в листьях культурных растений. Угнетение возбудителя происходит с момента проникновения действующих веществ препарата в ткани растения-хозяина.

Спектр действия. Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, септориоз.

Культура

 

Норма

расходы

препарата, л / га

Болезнь

 

Срок ожидания

урожая, суток

Максим.

кратность обработок

Пшеница (яровая и озимая)

 

0,5

 

Мучнистая роса, ржавчина бурая

 

30

 

2

 

0,7

 

Ржавчина (желтая, стеблевая), септориоз

 

30

 

2

 

Ячмень (яровой и озимый)

 

0,5

 

Пятнистость (сетчатая, темно-бурая, полосатая-та, облямивкова), мучнистая роса, ржавчина

 

30

 

1

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Сахарная свекла

 

0,5

 

Мучнистая роса, ржавчина, церкоспороз

 

20

 

3

 

Максимальное количество обработок - 1-3. Период ожидания до сбора урожая - см. таблицу.

Норма расхода рабочего раствора - 200 - 300 л / га. Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни. Опрыскивание проводят свежеприготовленным раствором в сухую погоду при скорости ветра не более 5 м / с, лучше в утренние (до 10 часов) или вечернее время (18 - 21 го-ловека), не допуская сноса препарата на соседние культуры.

 

Важными факторами для эффективного действия препарата является качество покрытия во время опрыскивания (достаточное смачивание всей поверхности листьев без стекания рабочего раствора с обработанной поверхности) и оптимальное сочетание гидротермических условий окружающей среды.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен).

Срок выхода людей для проведения механизированных работ - 3 суток, для ручных работ - устанавливать не нужно .

 

Контролирует широкий спектр болезней растений;

имеет защитную и лечебную действия, носящие долговременный характер;

безопасен для культуры;

не токсичен для людей, домашних животных, безопасный для окружающей среды;

экономичность и рентабельность при применении.

 

Упаковка. 5 л.