РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
СЕЛФОС
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Системний препарат широкого спектру дії для боротьби зі шкідниками запасів методом фумігації.

 

Діюча речовина. Фосфід алюмінію, 560 г/кг.

Препаративна форма. Таблетки.

Хімічна група. Неорганічні металомісткі сполуки.

Сумісність. Препарат не застосовується в суміші з іншими засобами захисту рослин. При контакті з водою препарат може викликати самозаймання.

 

Механізм дії. Селфос – фумігант з інсектицидною та родентицидною дією. В результаті контакту препарату з атмосферним повітрям відбувається хімічна реакція фосфіду алюмінію з вологою, що міститься у повітрі. Внаслідок цього відбувається розклад препарату з виділенням безбарвного газу фосфіну, вуглекислого газу і аміаку. Газ фосфін викликає параліч нервової системи шкідника, в результаті чого настає порушення процесів метаболізму і блокується надходження кисню
до організму, що сприяє його загибелі.

Спектр дії. Шкідники запасів.

 

Культура

 

Норма витрати

препарату, г/т

Об’єкт

обробки

Спосіб, час обробки

 

Складські приміщення

 

9 г/т або 3 табл.

на 1 т зерна

Шкідники

запасів

Фумігація шляхом розміщення таблеток в зерні

при температурі +5 ... +10 °С – експозиція 10 діб,

+11 ... 15 °С – 7 діб, +16 ... +20 °С – 6 діб,

вище +26 °С – 4 доби

 

У зерно, що зберігається насипом, таблетки вводять за допомогою спеціальних зондів. При обробці сільськогосподарської продукції таблетки препарату розміщують на піддонах. Під час проведення фумігації препарат розміщують на підлозі, поверхні зерна, поміж мішків з насінням, продукцією з урахуванням загальної витрати, обчисленої на увесь об’єм приміщення як завантаженого, так і звільненого від продукції.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІ клас (середньотоксичний).

 

Препарат широко застосовується на елеваторах та зерносховищах;

забезпечує 100% загибель комплексу комірних шкідників на усіх стадіях їх розвитку;

характеризується високою біологічною активністю;

не накопичується в сільськогосподарській продукції.

 

Упаковка. 1 кг.

 

Системный препарат широкого спектра действия для борьбы с вредителями запасов методом фумигации.

 

Действующее вещество. Фосфид алюминия, 560 г / кг.

Форма препарата. Таблетки

Химическая группа. Неорганические металлоемкие соединения.

Совместимость. Препарат не применяется в смеси с другими средствами защиты растений. При контакте с водой препарат может вызывать самовозгорание.

 

Механизм действия. Селфос - фумигант с инсектицидной и родентицидною действием. В результате контакта препарата с атмосферным воздухом происходит химическая реакция фосфида алюминия с влагой, содержащейся в воздухе. Вследствие этого происходит разложение препарата с выделением бесцветного газа фосфина, углекислого газа и аммиака. Газ фосфин вызывает паралич нервной системы вредителя, в результате чего наступает нарушение процессов метаболизма и блокируется поступление кислорода
в организм, что способствует его гибели.

Спектр действия. Вредители запасов.

 

Культура

 

Норма расхода

препарата, г / т

Объект

обработки

Способ, время обработки

 

Складские помещения

 

9 г / т или 3 табл.

на 1 т зерна

Вредители

запасов

Фумигация путем размещения таблеток в зерне

при температуре +5 ... +10 ° С - экспозиция 10 суток,

+11 ... 15 ° С - 7 суток, +16 ... +20 ° С - 6 суток,

выше +26 ° С - 4 суток

 

В зерно, которое хранится насыпью, таблетки вводят с помощью специальных зондов. При обработке сельскохозяйственной продукции таблетки размещают на поддонах. Во время проведения фумигации препарат помещают на полу, поверхности зерна, среди мешков с семенами, продукцией с учетом общего расхода, исчисленной на весь объем помещения как загруженного, так и освобожденного от продукции.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: II класс (середньотоксичний).

 

Препарат широко применяется на элеваторах и зернохранилищах;

обеспечивает 100% гибель комплекса амбарных вредителей на всех стадиях их развития;

характеризуется высокой биологической активностью;

не накапливается в сельскохозяйственной продукции.

 

Упаковка. 1 кг.