РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ПРОТРУЙНИКИ
КАРТА САЙТА
АНТИХРУЩ
МАТАДОР
МОНОЛІТ
РЕКОРД
СУПЕРВІН
УЛЬТРАСИЛ ДУО
УЛЬТРАСИЛ
 

Якщо ви вирішили захистити свої посіви та зелені насадження від шкідників, хвороб і бур’янів, то використання засобів захисту рослин стане запорукою отримання Вами високих показників врожайності сільськогосподарських культур. Також засоби захисту рослин стануть в нагоді вам в тому випадку, коли потрібно буде прискорити дозрівання плодів або укоренити розсаду.
 Захист рослин значною мірою пов’язаний з широким вживанням хімічних засобів – пестицидів. Хімічний метод має цілий ряд переваг і відносно ефективний. Проте, враховуючи, що всі отрутохімікати в більшості випадків токсичні, використовувати їх потрібно лише після того, як вичерпані інші прийоми і методи.
Пестициди поділяються за об’єктами застосування, за способом проникнення в організм шкідника та за хімічним складом діючої речовини. За об’єктом застосування пестициди поділяються на наступні групи:
інсектициди — для захисту рослин від шкідливих комах;
акарициди — для захисту рослин та продукції рослинництва від шкідливих кліщів;
нематоциди — для захисту рослин від шкідливих нематод;
родентициди — для захисту рослин від шкідливих гризунів;
лімбациди — для захисту рослин від слимаків;
фунгіциди — для захисту рослин від грибкових захворювань;
бактерициди — для захисту рослин від бактеріальних захворювань;
гербіциди — для захисту рослин від бур’янів;
арборициди — для знищення деревинної та чагарникової рослинності;
протруйники — для знезараження насіннєвого і садильного матеріалу від шкідливих організмів;
дефоліанти — речовини, які викликають опадання листя;
десиканти — хімічні речовини, які прискорюють висихання нескошених рослин (на пні). За способом проникнення в організм шкідників пестициди поділяються на:
кишкові — надходять в організм разом із їжею;
контактні — надходять в організм через шкірні покриви;
системні — здатні проникати в рослини, рухатись по їх тканинах і судинах та викликати загибель шкідливого організму при ушкодженні ними цих рослин;
фумиганти — ті, що потрапляють в організм шкідників через органи дихання в пароподібному або газоподібному стані.
Селективні гербіциди застосовуються на полях , оскільки вони знищують рослини із широким листям і не торкаються вузьколистих. Хімікати, що знищують всі рослини, звичайно включають хлорат натрію і паракват. Широке застосування цих речовин у сільському господарстві привело до істотного збільшення врожаїв і до катастрофічного забруднення ґрунту і води, що, у свою чергу, викликало загибель птахів і дрібних тварин, і створило загрозу здоров’ю людини.
Хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах, бур’янів, спор грибів, інфекцій
Певні комахи суттєво знижують, а в деяких випадках можуть повністю знищити врожай сільськогосподарських культур. Живлячись вегетативними чи генеративними органами рослин, крім прямого зменшення врожаю і його якості, шкідливі комахи і кліщі є джерелами розповсюдження вірусів і грибкових захворювань рослин.
Інсектициди використовують для захисту рослин від таких шкідливих комах. Контролюючи шкідників, інсектициди допомагають попередити втрати врожаю і покращити його якість. Основні культури, де використовують інсектициди — зернові, плодові, овочеві культури і картопля.
Фунгіциди – хімічні сполуки або організми, що використовуються для знищення або затримання росту грибів та їх спорів. Гриби можуть завдати істотної шкоди сільському господарству, спричиняючи зниження врожайності та якості отриманих продуктів. Фунгіциди використовуються як в рослинництві, так і для боротьби з грибковими інфекціями у тварин. Хімічні речовини, що не є грибами, також називаються фунгіцидами через використання ооміцетами подібного до грибів механізму інфікування рослин. Фунгіциди можуть бути контактними або системними. Тоді як контактні вбивають гриби при прямому контакті, системні повинні бути захоплені рослиною або твариною, яку потрібно захистити від грибів.
Більшість фунгіцидів доступні комерційно, їх можна придбати в рідкому вигляді.
Часто залишки фунгіцидів містяться у харчових продуктах, призначених для споживання людиною, переважно через обробку, здійснену вже після збору врожаю, тоді як деякі з них безпечні, інші можуть бути шкідливими для здоров’я людини.
Протравлювачі насіння – хімічні препарати, що використовують для передпосівної обробки різних культурних рослин, з метою оберігання сходу від хвороб і шкідників рослин. В деяких випадках використовують препарати одного цільового призначення, тобто для оберігання рослин лише від хвороб або лише від шкідників, але останнім часом частіше використовують препарати комплексної дії.
 
Протравлювання насіння і посівного матеріалу є обов’язковим прийомом в технології вирощування різних культур. Ефективність протравлювання значною мірою залежить від правильного і своєчасного використання протравлювача. Найширше застосовують три способи протравлення насіння. Це сухе протравлення (із зволоженням), вологе і інкрустація.
Насіння з вологістю вище 15% слід протравлювати за 2 – 3 дні до посіву, а з нижчою вологістю – завчасно. Оброблене насіння менше ушкоджується мишоподібними гризунами, у меншій мірі на схожості позначаються звичайні при комбайновому прибиранні пошкодження насіння, знижується пліснявіння, зростає польова схожість.
Вибір способу протравлення залежить від хімічного складу протравлювачів, біології збудників захворювання або шкідників, сорту, стану і міри зараженості насіння, умов їх обробки і інших чинників.
Ефективність протравлення і передпосівної обробки насіння залежить від багатьох чинників, серед яких найважливіше значення має правильна організація технологічного процесу.
Регулювальники зростання рослин – речовини, що впливають на процеси зростання і розвитку рослин. До теперішнього часу регулювальники зростання рослин знайшли практичне вживання в наступних основних областях:
* для переджнивного видалення листя рослин з метою механізації трудомістких робіт по збиранню врожаю або при пересадці плодових і декоративних дерев і чагарників, з метою підвищення морозостійкості і збільшення виходу первинного посадочного матеріалу.
* боротьби з виляганням пшениці, іржі, вівса, ячменю і інших культур при підвищеній вологості.
* підвищення урожаю сої, гороху, насіння бавовника і деяких інших культур.
* в цілях запобігання переджнивному обпаданню плодів для поліпшення їх товарних якостей. * для зменшення міцності зв’язку плодів із стеблом з метою механізації і полегшення їх збору.
* для стимуляції зростання рослин, порушення стану спокою в бульбоплодів.
При застосуванні регуляторів росту враховують, що кожен з них створений для стимулювання росту, розвитку і підвищення продуктивності певних сільськогосподарських культур при відповідних дозах, строках і способах застосування.
Порушення цих вимог може призвести до зниження очікуваного економічного ефекту.Приготування робочих розчинів.
Регулятори росту застосовують у вигляді водних робочих розчинів, які готують у день їх використання. Дози внесення розчинів на тонну насіння чи гектар посівів є малими, тому важливо, щоб вони були рівномірно розведені водою. Для цього попередньо готують маточні водні розчини цих препаратів у невеликій кількості води. Для їх приготування використовують скляний або емальований посуд із щільною кришкою. Умови та строки зберігання регуляторів росту.
Рекомендовані для застосування рістрегулюючі препарати зберігають в упаковці виробника в темному прохолодному приміщенні. Не допускається їх зберігання при температурах нижче 0° С та поблизу нагрівальних приладів. Остерігайтеся підробок.
На сьогоднішній день на ринку засобів захисту рослин з’явилася дуже велика кількість нових препаратів, що дозволяє споживачеві вибрати засіб захисту, який підійде саме йому. Але разом з тим з’являється дуже гостра проблема підробок продукції. Як правило, підробки відрізняються дуже низькими цінами. Якщо вам запропонували такий засіб, то ми радимо звернути увагу на концентрацію діючих речовин, яких зазвичай буває недостатньо для ефективного знищення шкідників.
Висока якість засобу – це не лише гарантія його ефективності, але і мінімізація несприятливих екологічних наслідків.
Ми пропонуємо вам широкий спектр засобів захисту рослин найвищої якості. Широкий асортимент продукції повністю задовольняє потреби аграріїв при вирощуванні зернових, бобових, плодових культур, виноградників і багатьох інших сільськогосподарських культур.
 

Протравители
Если вы решили защитить свои посевы и зеленые насаждения от вредителей, болезней и сорняков, то использование средств защиты растений станет залогом получения Вами высоких показателей урожайности сельскохозяйственных культур. Также средства защиты растений пригодятся вам в том случае, когда нужно будет ускорить созревание плодов или укоренить рассаду.
 Защита растений в значительной степени связан с широким применением химических средств - пестицидов. Химический метод имеет целый ряд преимуществ и относительно эффективен. Однако, учитывая, что все ядохимикаты в большинстве случаев токсичны, использовать их нужно только после того, как исчерпаны другие приемы и методы.
Пестициды делятся по объектам применения, по способу проникновения в организм вредителя и по химическому составу действующего вещества. По объектом применения пестициды делятся на следующие группы:
инсектициды - для защиты растений от вредных насекомых;
акарициды - для защиты растений и продукции растениеводства от вредных клещей;
нематоциды - для защиты растений от вредных нематод;
родентициды - для защиты растений от вредных грызунов;
лимбациды - для защиты растений от слизней;
фунгициды - для защиты растений от грибковых заболеваний;
бактерициды - для защиты растений от бактериальных заболеваний;
гербициды - для защиты растений от сорняков;
арборициды - для уничтожения древесной и кустарниковой растительности;
протравители - для обеззараживания семенного и посадочного материала от вредных организмов;
дефолианты - вещества, вызывающие опадание листьев;
десиканты - химические вещества, ускоряющие высыхание нескошенных растений (на корню). По способу проникновения в организм вредителей пестициды делятся на:
кишечные - поступают в организм вместе с пищей;
контактные - поступают в организм через кожные покровы;
системные - способны проникать в растения, двигаться по их тканях и сосудах и вызывать гибель вредных организмов при повреждении ими этих растений;
фумиганты - те, которые попадают в организм вредителей через органы дыхания в парообразном или газообразном состоянии.
Селективные гербициды применяются на полях, поскольку они уничтожают растения с широкими листьями и не касаются узколистных. Химикаты, уничтожающие все растения, обычно включают хлорат натрия и паракват. Широкое применение этих веществ в сельском хозяйстве привело к существенному увеличению урожаев и к катастрофическому загрязнению почвы и воды, что, в свою очередь, вызвало гибель птиц и мелких животных, и создало угрозу здоровью человека.
Химические препараты для защиты растений от вредных насекомых, сорняков, спор грибов, инфекций
Определенные насекомые существенно снижают, а в некоторых случаях могут полностью уничтожить урожай сельскохозяйственных культур. Питаясь вегетативными или генеративных органами растений, помимо прямого снижения урожая и его качества, вредные насекомые и клещи являются источниками распространения вирусов и грибковых заболеваний растений.
Инсектициды используют для защиты растений от таких вредных насекомых. Контролируя вредителей, инсектициды помогают предупредить потери урожая и улучшить его качество. Основные культуры, где используют инсектициды - зерновые, плодовые, овощные культуры и картофель.
Фунгициды - химические соединения или организмы, используемые для уничтожения или замедление роста грибов и их споров. Грибы могут нанести существенный ущерб сельскому хозяйству, вызывая снижение урожайности и качества полученных продуктов. Фунгициды используются как в растениеводстве, так и для борьбы с грибковыми инфекциями у животных. Химические вещества, не являющиеся грибами, также называются фунгицидами за использования оомицеты подобного грибов механизма инфицирования растений. Фунгициды могут быть контактными или системными. Тогда как контактные убивают грибы при прямом контакте, системные должны быть захвачены растением или животным, которое нужно защитить от грибов.
Большинство фунгицидов доступны коммерчески, их можно приобрести в жидком виде.
Часто остатки фунгицидов содержатся в пищевых продуктах, предназначенных для потребления человеком, преимущественно через обработку, осуществленную уже после сбора урожая, тогда как некоторые из них безопасны, другие могут быть вредными для здоровья человека.
Протравливатели семян - химические препараты, используемые для предпосевной обработки различных культурных растений, с целью предохранения востоку от болезней и вредителей растений. В некоторых случаях используют препараты одного целевого назначения, т.е. для предохранения растений только от болезней или только от вредителей, но в последнее время чаще используют препараты комплексного действия.
 
Протравливания семян и посевного материала является обязательным приемом в технологии выращивания различных культур. Эффективность протравливания значительной степени зависит от правильного и своевременного использования протравителя. Наиболее широко применяют три способа протравливания семян. Это сухое протравливание (с увлажнением), влажные и инкрустация.
Семена с влажностью выше 15% следует протравлюваты за 2 - 3 дня до посева, а с низкой влажностью - заблаговременно. Обработанные семена меньше повреждается мышевидными грызунами, в меньшей степени на сходстве сказываются обычные при комбайновой уборке повреждения семян, снижается плесневение, возрастает полевая всхожесть.
Выбор способа протравливания зависит от химического состава Протравливатели, биологии возбудителей заболевания или вредителей, сорта, состояния и степени зараженности семян, условий их обработки и других факторов.
Эффективность протравливания и предпосевной обработки семян зависит от многих факторов, среди которых важнейшее значение имеет правильная организация технологического процесса.
Регуляторы роста растений - вещества, влияющие на процессы роста и развития растений. К настоящему времени регулировщики роста растений нашли практическое применение в следующих основных областях:
* Для переджнивного удаления листьев растений с целью механизации трудоемких работ по уборке урожая или при пересадке плодовых и декоративных деревьев и кустарников, с целью повышения морозостойкости и увеличения выхода первичного посадочного материала.
* Борьбы с полеганию пшеницы, ржи, овса, ячменя и других культур при повышенной влажности.
* Повышение урожая сои, гороха, семена хлопчатника и других культур.
* В целях предотвращения переджнивному опадание плодов для улучшения их товарных качеств. * Для уменьшения прочности связи плодов со стеблем с целью механизации и облегчения их сбора.
* Для стимуляции роста растений, нарушение состояния покоя в клубнеплодов.
При применении регуляторов роста учитывают, что каждый из них создан для стимулирования роста, развития и повышения производительности определенных сельскохозяйственных культур при соответствующих дозах, сроках и способах применения.
Нарушение этих требований может привести к снижению ожидаемого экономического ефекту.Приготування рабочих растворов.
Регуляторы роста применяют в виде водных рабочих растворов, которые готовят в день их использования. Дозы внесения растворов на тонну семян или гектар посевов являются малыми, поэтому важно, чтобы они были равномерно разбавлены водой. Для этого предварительно готовят маточные водные растворы этих препаратов в небольшом количестве воды. Для их приготовления используют стеклянную или эмалированную посуду с плотной крышкой. Условия и сроки хранения регуляторов роста.
Рекомендованы для применения ристрегулюючих препараты хранят в упаковке производителя в темном прохладном помещении. Не допускается их хранение при температурах ниже 0 ° С и вблизи нагревательных приборов. Остерегайтесь подделок.
На сегодняшний день на рынке средств защиты растений появилось очень большое количество новых препаратов, что позволяет потребителю выбрать средство защиты, которое подойдет именно ему. Но вместе с тем появляется острая проблема подделок продукции. Как правило, подделки отличаются очень низким ценам. Если вам предложили такое средство, то мы советуем обратить внимание на концентрацию действующих веществ, которых обычно бывает недостаточно для эффективного уничтожения вредителей.
Высокое качество средства - это не только гарантия его эффективности, но и минимизация неблагоприятных экологических последствий.
Мы предлагаем вам широкий спектр средств защиты растений высшего качества. Широкий ассортимент продукции полностью удовлетворяет потребности аграриев при выращивании зерновых, бобовых, плодовых культур, виноградников и многих других сельскохозяйственных культур.