РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ГАРТ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Контактний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії проти широкого спектру збудників

грибкових хвороб на багатьох культурах.

 

Діюча речовина. Гідроокис міді, 770 г/кг.

Препаративна форма. Порошок, що змочується.

Хімічна група. Препарат групи міді.

Сумісність. Сумісний з іншими засобами захисту рослин і агрохімікатами, за винятком органо-фосфатів та препаратів, що утворюють низькокислотну реакцію бакової суміші (рН нижче 5,5).

 

Механізм дії. При контакті з обробленою поверхнею спори грибів та бактерії поглинають мідь, що перешкоджає їх проростанню та діленню клітин. Мідь призводить до порушення обміну речовин патогенів шляхом пригнічення багатьох ферментативних реакцій, що значно знижує їх агресивну дію на культурну рослину.

Спектр дії. Несправжня борошниста роса на винограді (мілдью), парша яблуні та інші хвороби зерняткових та кісточкових культур.

 

Культура

 

Норма витрати

препарату, кг/га

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Виноград

 

3,0

 

Мілдью

 

Обприскування в період вегетації

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Томати

 

2,5 - 3,0

 

Фітофтороз, альтернаріоз, бактеріальна плямистість

 

Обприскування

в період вегетації

Цибуля

 

2,0 - 2,2

 

Пероноспороз, альтернаріоз

 

Картопля

 

0,5 - 3,0

 

Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз

 

Огірки

 

0,5 - 2,5

 

Пероноспороз, бактеріальна плямистість

 

Плодові

 

4,0

 

Парша, рак, моніліоз, клястеспоріоз, коккомікоз, бактеріальний опік, кучерявість листя персика

 

Максимальна кількість обробок — 4. Період очікування до збору врожаю – 30 діб.

Норма витрати робочого розчину. 800 - 1000 л/га при обробці виноградників та плодових, на польових культурах – 200 - 300 л/га. Повторні обробки проводять з інтервалом 7 днів в залежності від погодних умов.

 

Важливим фактором для ефективної дії препарату є якість покриття під час обприскування (достатнє змочування всієї поверхні листя без стікання робочого розчину з обробленої поверхні). Необхідно запобігати використанню води, рН якої нижча 5 та вища 10, бо за такої кислотності препарат розкладається до оксиду міді.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний). Строк виходу людей на оброблені площі: для механізованих робіт – 3 доби, для ручних – 7 діб.

 

Високоефективний проти багатьох збудників грибкових хвороб;

низька норма застосування;

починає діяти відразу після застосування;

захищає культуру від весняних заморозків;

безпечний для довкілля.

 

Упаковка. 10 кг.

 

Контактный фунгицид профилактического и лечебного действия против широкого спектра возбудителей

грибковых болезней на многих культурах.

 

Действующее вещество. Гидроокись меди, 770 г / кг.

Форма препарата. порошок смачивается.

Химическая группа. Препарат группы меди.

Совместимость. Совместим с другими средствами защиты растений и агрохимикатами, за исключением органо- фосфатов и препаратов, образующих низькокислотну реакцию баковой смеси (рН ниже 5,5).

 

Механизм действия При контакте с обработанной поверхностью споры грибов и бактерии поглощают медь, что препятствует их прорастанию и делению клеток. Медь приводит к нарушению обмена веществ патогенов путем угнетения многих ферментативных реакций, что значительно снижает их агрессивное воздействие на культурное растение.

Спектр действия. Ложная мучнистая роса на винограде (милдью), парша яблони и другие болезни семечковых и косточковых культур.

 

Культура

 

Норма расхода

препарата, кг / га

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Виноград

 

3,0

 

Милдью

 

Опрыскивание в период вегетации

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Томаты

 

2,5 - 3,0

 

Фитофтороз, альтернариоз, бактериальная пятнистость

 

Опрыскивание

в период вегетации

Лук

 

2,0 - 2,2

 

Пероноспороз, альтернариоз

 

Картофель

 

0,5 - 3,0

 

Фитофтороз, альтернариоз, макроспориоз

 

Огурцы

 

0,5 - 2,5

 

Пероноспороз, бактериальная пятнистость

 

Плодовые

 

4,0

 

Парша, рак, монилиоз, клястеспориоз, коккомикоз, бактериальный ожог, кучерявость листьев персика

 

Максимальное количество обработок - 4. Период ожидания до сбора урожая - 30 суток.

Норма расхода рабочего раствора. 800 - 1000 л / га при обработке виноградников и плодовых, на полевых культурах - 200 - 300 л / га. Повторные обработки проводят с интервалом 7 дней в зависимости от погодных условий.

 

Важным фактором для эффективного действия препарата является качество покрытия во время опрыскивания (достаточное смачивание всей поверхности листьев без стекания рабочего раствора с обработанной поверхности). Необходимо предотвращать использование воды, рН которой ниже 5 и выше 10, так как при такой кислотности препарат разлагается до оксида меди.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен). Срок выхода людей на обработанные площади: для механизированных работ - 3 суток, для ручных - 7 суток.

 

Высокоэффективный против многих возбудителей гриб ных болезней;

низкая норма применения;

начинает действовать сразу после применения;

защищает культуру от весенних заморозков;

безопасен для окружающей среды.

 

Упаковка. 10 кг.